Leerlingbegeleiding

Leerbehoeften staan centraal

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen te begeleiden naar een positieve en zelfstandige deelname aan onze toekomstige samenleving. Soms gaat dat vlot en vanzelf, soms is een duwtje in de rug nodig. 

Ieder kind verdient het om gezien, gehoord en begrepen te worden. Het is daarbij ook belangrijk voor een kind om zijn eigen talent te kennen, te koesteren en te mogen uitbouwen. Talentontwikkeling wordt vaak gekoppeld aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, maar voor de leerlingen waarbij het cognitieve en sociale leren niet komen aanwaaien is het misschien nog wel belangrijker. Juist dat bouwt aan een positief en reëel zelfbeeld. Een belangrijke bouwsteen in zelfstandigheid. Denk aan kinderen met leer- en gedragsproblemen, met ASS of ADHD of leerlingen waarvan het IQ uitstijgt boven dat van de leerkrachten. 

Bij leerlingbegeleiding staat het ontdekken van wie het kind is met al zijn bijzonderheden en het in kaart brengen van de leerbehoeften centraal. Vandaaruit kiezen we duidelijke doelen en maken we een stappenplan. We zijn in dit geval: de leerling, de ouders, de school en de begeleider vanuit FOX Onderwijs. Samen vormen we immers een netwerk om het kind waarin het op een veilige manier op eigen benen kan gaan staan. 

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld leerlingbegeleiding of heb je een andere vraag.

Neem contact op