Meer- en hoogbegaafdenonderwijs

Passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafden

Er wordt geschat dat 2-3 % van de Nederlandse bevolking hoogbegaafd is. Dat betekent gemiddeld één hoogbegaafde leerling per klas. Dit kan voor de leerling voordelen bieden in het onderwijs, maar dan moet het onderwijs optimaal tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van de hoogbegaafde leerling. Deze denkt snel, associatief en origineel en lijkt daarin soms denkstappen over te slaan. Hij of zij ervaart de wereld op een eigen manier en heeft vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Als leerkracht is het een hele uitdaging om aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Een hoogbegaafde leerling wil weten waarom hij iets moet weten of oefenen. Dat vraagt om een top-downbenadering, waarbij de lesstof vanuit de context wordt bekeken en de leerling wordt uitgedaagd met hogere orde denkvragen. Deze aanpak zet aan tot creatief en kritisch denken. Daarnaast zijn het leren leren, leren samenwerken en afstemmen op de denksnelheid van de ander belangrijke aandachtspunten. Vanuit jarenlange ervaring met HB-onderwijs, kan FOX Onderwijs de school ondersteunen in het bieden van een passend onderwijsaanbod in plusklas setting en/of voor de individuele leerling in de groep zelf.

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdenonderwijs of heb je een andere vraag.

Neem contact op