Ontwikkeling onderwijsmaterialen

Goed lesmateriaal

Goed lesmateriaal maakt de leerling of student nieuwsgierig en gemotiveerd om het lesdoel te halen. Het moet de leerlingen uitnodigen om erin te willen duiken en ermee aan de slag te willen gaan. Het ontwikkelen van onderwijsmaterialen begint dus met de vraag: “wat moet er geleerd worden en hoe bied je die lesstof zo motiverend, uitdagend en boeiend aan?”

Lesmaterialen kunnen concrete materialen zijn die handelend werken met de leerstof mogelijk maken. Deze hebben een laag abstractieniveau en zijn bij voorkeur zelfcontrolerend. Naarmate leerlingen een hoger abstractieniveau aan kunnen, bevatten lesmaterialen meer tekst en schriftelijke verwerking, naast afbeeldingen en praktische verwerkingsopdrachten. Juist dan is het de kunst om de leerling geboeid te houden. Dat geldt voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs evengoed als voor studenten in vervolgonderwijs. Het is belangrijk om te variëren in activerende werkvormen en uitnodigende opdrachten te ontwerpen die goed aansluiten bij de lesstof en de praktijk. Zo wordt gezorgd voor een optimale mix om de leerdoelen van de lesstof te behalen. FOX Onderwijs richt zich op dit moment met name op lesmaterialen en leermiddelen voor het basisonderwijs en voor de lerarenopleiding basisonderwijs.

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld onderwijsmaterialen of heb je een andere vraag.

Neem contact op