Talentontwikkeling

Talent

Talent? Dat is iets wat bij je past, waar je blij van wordt, waarin je je graag bekwaamt en je dus sneller in door ontwikkelt. Iedereen heeft zijn eigen talent. Voor een kind is het fijn om naast het schoolse leren ook al op jonge leeftijd zicht te krijgen op zijn talent. Dat maakt een kind blij en biedt een stevige ondergrond voor eigenwaarde. FOX Onderwijs koppelt talentontwikkeling daarin los van een specifiek aanbod aan meer- en hoogbegaafden. Het is iets voor elke leerling. In het aanbod wordt deels gebruikgemaakt van materialen en inzichten van de opleiding tot Talentfluisteraar van de Blij met mij academie. Ook de inzet van robotjes in het onderwijs kan talentonwikkeling ondersteunen. Met leerling en school wordt gezocht naar mogelijkheden om de eigen talenten zoveel mogelijk te mogen en kunnen ontwikkelen.

Talentontwikkeling in onderwijsteams

Iedere leerkracht moet alles kunnen en zelf doen. Iedere leerkracht is immers verantwoordelijk voor de eigen groep. Een leerkracht wordt zo een duizendpoot die alle ballen omhoog moet houden. Vaak wordt in scholen alleen in de verdeling van extra taken specifiek gekeken naar de interesses van de teamleden. Jacques Vriens’ meester Jaap kon echter echt niet zingen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem was ook niet direct aan hem besteed. Door de talenten in schoolteams te herkennen en in te zetten, neemt het gevoel van werkdruk af. Iedere leerkracht doet immers wat hem het beste ligt en waar hij blij van wordt. De een is heel goed in het geven van muziekles of bewegingsonderwijs, de ander schrijft in een handomdraai handelingsplannen, groepsplannen en aanvragen voor zorgarrangementen. FOX Onderwijs ondersteunt uw school bij het inzetten van talentontwikkeling in het onderwijsteam.

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld talentontwikkeling of heb je een andere vraag.

Neem contact op