Privacyverklaring

Privacy verklaring

Voor u ligt de privacy verklaring van FOX Onderwijs. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door FOX Onderwijs.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. FOX Onderwijs

U leest op dit moment de privacy verklaring van FOX Onderwijs. FOX Onderwijs is een bureau voor leerlingbegeleiding, toekomstgericht onderwijs, ontwikkeling van onderwijsmaterialen, talentontwikkeling van leerlingen en schoolteams en meer- en hoogbegaafdenonderwijs.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door FOX Onderwijs verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door FOX Onderwijs, neem dan gerust contact op.

contact@fox-onderwijs.nl | Postbus 75 | 6700 AB Wageningen | KVK Nr. 83772243 FOX Onderwijs

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door FOX Onderwijs. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met FOX Onderwijs via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en het bericht.

Analytics
De website van FOX Onderwijs verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten.

3. Ontvangers

De gegevens die FOX Onderwijs ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

Antagonist
De e-mail van FOX Onderwijs wordt gehost bij Antagonist. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op de website van FOX Onderwijs zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

4. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door FOX Onderwijs, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met FOX Onderwijs via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens enkel fysieke kopieën gemaakt, mits dit essentieel is voor de uitvoering van overeenkomsten. Anders worden uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door FOX Onderwijs of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar FOX Onderwijs. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van FOX Onderwijs privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij FOX Onderwijs vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met FOX Onderwijs. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door FOX Onderwijs.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij FOX Onderwijs opgeslagen liggen, in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient FOX Onderwijs al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij FOX Onderwijs vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat FOX Onderwijs niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat FOX Onderwijs uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@fox-onderwijs.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

FOX Onderwijs verwerkt persoonsgegevens op twee grondslagen. Enerzijds is het noodzakelijk om gegevens te verwerken om overeenkomsten uit te voeren. Daarnaast heeft FOX Onderwijs een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van FOX Onderwijs via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten of het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan FOX Onderwijs de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met FOX Onderwijs met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

FOX Onderwijs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer FOX Onderwijs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van FOX Onderwijs te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

contact@fox-onderwijs.nl | Postbus 75 | 6700 AB Wageningen | KVK Nr. 83772243 FOX Onderwijs